Welkom in de ELO-Professionaliteit!

Professionaliteit is het deskundig en op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep, functie of rol.

                                                 

                                                       (van Osch & van de Wiel)

Hoe doe ik dat? 

A. U verdiept zich in wat u moet weten zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het begrip professionaliteit.

B. U maakt gebruik van werkvormen zoals leiderschapsontwikkeling en bevordering van diversiteit. U werkt methodisch 

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau. U vervult de specialistische rol van professional  

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u, op maat  te maken.

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com