Welkom in de ELO-Professionaliteit!

Professionaliteit is het deskundig en op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep, functie of rol.

               

                                         Voor vergroting, zie Mindmap                              

Hoe doe/bedenk ik dat? 

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van het fenomeen professionaliteit.

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U werkt methodisch 

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van professional  

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.