Welkom in de ELO-Professionaliteit!

Professionaliteit is het deskundig en op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep, functie of rol.

    

    Voor vergroting, zie Mindmap                                  Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie                 

Hoe doe ik dat? 

A. U verdiept zich in het begrip professionaliteit.

B. U werkt gestructureerd en methodisch 

C. U vervult de specialistische rol van professional  

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.