2. Modelleringswijze

Een model is een schematische, vaak visuele voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort blauwdrukken vooral om peofwssionaliteit en professionalisering overzichtelijk te maken en de overgang van theorie naar praktijk te ondersteunen.

                                      

  1. U gebruikt Ruijters' professionaliteitsmodel
  2. U gebruikt het (Strack & Deutsch) zelfregulatiemodel.

Meer weten? Zie Inleiding methode

Nog meer weten? Zie Module A. (professionaleits) Modellen