2.1.1.2 Doen (arts)

Een arts of dokter gebruikt professionalisering om medische doelen te bereiken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze

  2. U vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag

  3. U kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen

  4. U oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

 Meer weten? Zie Sociale normativiteit