2.1.1.3 Doen (arts)

Een arts of dokter gebruikt professionaliteit om medische doelen te bereiken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze
  2. U vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag
  3. U kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen
  4. U oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.

 Meer weten? Zie Sociale normativiteit