1.3.1.1 Fractaal

Men spreekt van een fractaal als het geheel en de onderdelen van dat geheel gelijkvorming zijn. Bij professionaliteit is sprake van een dubbele fractaalwerking: 

Hoe doe ik dat?

  1. U ontwikkelt richting specialisatie, het zich eigen maken van (meta)competenties op een steeds hoger niveau. U differentieert
  2. U ontwikkelt richting samenvoeging van hoog gespecialiseerde competenties tot een adaptief geheel met emergente nieuwe kenmerken die niet herleidbaar zij tot de oude kenmerken van de verschillende onderdelen. U integreert
  3. U geeft integratie en differentiatie vooral vorm in de concepten: persoonlijk  leiderschap en de lerende organisatie.

Meer weten? Zie Balanceren