1.3.1 Balanceren

Professionals streven naar een doelmatig evenwicht binnen, maar ook tussen de moderne en postmoderne (organisatie)cultuur. Dat vergt meer dan ‘goed zijn in je vak’. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in integratie en differentiatie aan de hand van het begrip fractaal
  2. U maakt de integratie van professionals en hun organisatie zichtbaar in gedrag (transparantie) in samenhang met het beoogde resultaat in een bepaalde context: u werkt met (meta)competenties
  3. U zorgt voor zowel een totaalbeeld als voor de invulling van deelcompetenties of rollen (zoals hier geillustreerd met de Canmedsrollen).

                                    

Meer weten? Zie Cultuur