1.1.1.1 Balanceren

Er vinden momenteel grote maatschappelijke veranderingen plaats onder invloed van de 5 i’s: internationalisering, informatisering, informalisering, intensivering & individualisering. Deze 5 i's markeren de overgang van een moderne naar een postmoderne cultuur. In een postmoderne cultuur is alles contextgebonden en is er van 'vanzelfsprekendheid' nauwelijks nog sprake. Als professional moet men meer kunnen dan ‘goed zijn in je vak’. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in integratie en differentiatie aan de hand van het begrip fractaal
  2. U maakt de integratie van professionals en hun organisatie zichtbaar in gedrag (transparantie) in samenhang met het beoogde resultaat in een bepaalde context: u werkt met (meta)competenties
  3. U zorgt voor zowel een totaalbeeld als voor de invulling van deelcompetenties of rollen (zoals hier geillustreerd met de Canmedsrollen).

                                    

Meer weten? Zie Doeltreffend handelen