4.2 Pioniers

Er zijn veel pioniers op het gebied van professionaliteit aan wier bijdragen ook de chronologische ontwikkeling van het denken over professionaliteit kan kenschetsen.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de ontwikkeling van professionaliteit aan de hand van de medische deontologie (Engelse tekst)
  2. U verdiept zich in het fenomeen gezag of autoriteit (Zie C. Autoriteit).

Meer weten? Zie Historie