1.1.1 Doeltreffend handelen

Professionaliteit is nauw verwant aan de mate waarin het handelen doeltreffend is. Daarvoor kan men diverse (soorten) criteria hanteren, al of niet nader geformuleerd in termen van onderwerp en beroepscultuur.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert procesmaten
  2. U hanteert resultaten of uitkomstmaten
  3. U maakt gebruik van tevredenheids- of satisfactiematen

Meer weten? Zie Belangen