3.2.2.2 Kwaliteitscyclus

De kwaliteitscyclus of -cirkel van Deming, ook wel PDCA-cyclus genoemd, beschrijft het verbeterproces zoals dat doorgaans in organisaties wordt gebruikt.Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. 

                                        

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. U plant
  2. U voert de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. U doet
  3. U meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. U checkt
  4. U stelt bij aan de hand van de gevonden resultaten bij checken. U acteert

 Meer weten? Zie Kwaliteit