3.2.2.1 Kwal.criteria

Algemene kwaliteitscriteria zijn doorgaans een mix van criteria, ontleent aan diverse overkoepelende kaders, zoals het functionele, pragmatische en sociale kader. Professionals hebben expliciet oog voor alle kaders.

Meer weten? Zie Kwaliteit