4. Domein

Een domein, discipline of vakgebied, is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Metacompetenties zoals professionaliteit zijn in belangrijke mate universeel zodat wat voor een specifiek domein geldt (hieronder geneeskunde) ook kan worden gegeneraliseerd naar andere vakgebieden en organisaties.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent een excellent zorgprofessional, bijvoorbeeld een arts

Meer weten? Zie Inleiding professional