5. Domein

Een domein, discipline of vakgebied, is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Naast de mate van professionalisering speelt ook de mate van publieksgerichtheid een rol bij het vormgeven van het betreffende domein. De daarvoor benodigde metacompetenties zijn in belangrijke mate universeel zodat wat voor een specifiek domein geldt (hieronder geneeskunde) tenminste deels ook kan worden gegeneraliseerd naar andere domeinen.

                                                         (Noordegraaf e.a., 2016)

Hoe doe ik dat?

  1. U combineert generieke professionaliseringsprincipes met de specifieke eisen die worden gesteld door uw context. U doet.

Meer weten? Zie vooralsnog Inleiding professional