1.4 Prof.-plannen

Professionaliseringsplannen zijn de voorgenomen activiteiten om de professionaliseringsstrategie te concretiseren. Een professionaliseringsplan helpt om het strategische midden te vinden tussen panklare recepten en contextspecifiek maatwerk. Als professional creëert men daarmee een kader voor de verdere uitvoering. 

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert eerst uw doelen: wat willen we qua professionaliteit bereiken, waar willen we heen?
  2. U stelt de uitgangssituatie vast, bijvoorbeeld met een sterkte-zwakte-analyse en een knelpunten-bepaling
  3. U gaat na op welke manier professionaliteit een mogelijke bijdrage kan leveren aan oplossingen
  4. U kiest voor bepaalde kennis-, houding- en gedragsdoelen en voor doel groepen en maakt u strategische keuzes over middelen, media etc.
  5. U bepaalt de tijds-as en de prioriteiten
  6. U gaat aan de slag met de concrete invulling: hoe elke doelgroep te benaderen, wanneer, met welke boodschap en met wat voor soort communicatiemiddelen. Aangevuld met een overzicht van de kosten  
  7. U evalueert uw werk: wat was het gevolg van een bepaalde vorm van communicatie? Desgewenst maakt u gebruik van (gestandaardiseerde) hulpmiddelen als pre-testen, feedback via dagboek-methoden, vragenlijsten of interviews.

 Meer weten? Zie Strategisch geheel