1.1 Prof.-missie

Een professionaliserings-missie beschrijft het duurzame bestaansrecht van professionaliteit als kenmerk van een instituut of organisatie en haar medewerkers. Deze beschrijving biedt handvatten om de meest fundamentele vragen op professionaliseringsgebied te beantwoorden. Leidraad daarbij zijn de criteria: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant & Echt (AMORE).

                          

Hoe doe ik dat? 

  1. Waar staan we qua professionaliteit gezien voor?
  2. Welke normen en waarden hebben we op dit gebied?
  3. Welke overtuigingen qua professionaliteit motiveren ons?
  4. Wat is qua professionaliteit ons bestaansrecht?

 Meer weten? Zie Strategisch geheel