1. Strategisch geheel

Strategie is het maken van keuzes op hoofdlijnen. Strategische keuzes lopen over een langere periode (3-5 jaar). Missie en visie geven richting aan strategische keuzes, die op hun beurt weer bepalend zijn voor tactieken (1-3 jaar) en operationele beslissingen (korte termijn). 

                  

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw professionaliserings-missie
  2. U verwoordt vanuit uw kernwaarden uw professionaliserings-visie
  3. U hanteert een professionaliserings-strategie
  4. U formuleert uw strategie in een of meer professionaliserings-plannen
  5. U gaat over tot strategische professionaliseringsactie
  6. U verwart dit alles niet met, maar stelt dezelfde strategische vragen als voor de organisatie als geheel (zie ELO-Organisatie: Strategie van de organisatie).

Meer weten? Zie Inleiding professional