2.1.2.1.1.6 Metakwaliteit

Professionals streven naar kwaliteit d.w.z. het optimaliseren van de eigenschap(pen) van een product of dienst en de wijze waarop men daartoe komt. Kwaliteit is enerzijds een norm die soms zelfs is vastgelegd in wetten of beroepscodes. Anderzijds is kwaliteit een ideaal om na te streven.

Hoe doe ik dat?

  1. U streeft naar veiligheid, doelmatigheid en klantgerichtheid of andere meer specifieke kwaliteitscriteria
  2. U draagt zorg voor kwaliteit en de borging daarvan, u doet aan kwaliteitszorg 
  3. U werkt methodisch in de vorm van Plan, Do, Check en Act. U hanteert de PDCA- of kwaliteitscyclus
  4. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is en breidt dit vervolgens uit naar meer externe activiteiten. U kent uzelf
  5. U volgt de gangbare organisatorische lijnen. Naast inhoudelijke aanwijzingen omvat dit ook sturing op implementatie en naleving
  6. U werkt vanuit een integrale aanpak aan actuele thema’s
  7. U biedt rond uw diensten de best denkbare service en gastvrijheid
  8. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders.

Meer weten? Zie Persoonlijke kwaliteit

Nog meer weten? Zie B. Kwaliteit