5. Ondersteuningswijze

Ter ondersteuning van professionaliteit kan men gebruik maken van een breed scala aan hulpmiddelen en gereedschappen. Hulpmiddelen spelen een bijzondere rol bij professionaliteit omdat ze niet alleen de blik kunnen verruimen of aanscherpen, maar ook het zicht, vooral in contactuele situaties, kunnen ontnemen. Het is dus zaak om ze te laten helpen in plaats van hinderen.   

                              

Meer weten? Zie Inleiding Methode