1.9 Randvoorwaarden

Voorwaarden zijn omstandigheden die het mogelijk maken dat iets anders kan plaatsvinden. In geval van professionaliteit is er een divers pakket van eisen waaraan men moet voldoen.   

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult wettelijke voorwaarden. U legitimeert uw activiteiten binnen en vanuit een juridisch kader 
  2. U verdiept zich in de eisen die doelstelling en doelgroep stellen als voorbehoud
  3. U regelt ruimtelijke voorwaarden zo goed mogelijk. U zorgt voor logistiek.

Meer weten? Zie Uitgangspunten