1.9 Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan men moet voldoen om professionaliteit mogelijk te maken. Doorgaans betreft het beperkende omstandigheden of kaders waar men, anders dan bij middelen, zelf geen invloed op heeft. 

                                       

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult wettelijke voorwaarden. U legitimeert uw activiteiten binnen en vanuit een juridisch kader 
  2. U verdiept zich in de eisen die doelstelling en doelgroep stellen als voorbehoud.

Meer weten? Zie Uitgangspunten