1.8 Interactiviteit

Interactiviteit verwijst naar de wisselwerking tussen verschillende partijen die vereist is om professionaliteit vorm te geven.

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat professionaliteit in persoonlijke contacten andere kenmerken vertoont als valt af te leiden uit de bijdrage van de individuele deelnemers. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van emergentie
  2. U begrijpt dat door het emergente karakter van professionaliteit het moeilijk is om eenduidige causale, lineaire verbanden te leggen. Er is al snel sprake van complexiteit
  3. U bent bekend met begrippen als dynamiek, zelforganisatie, chaos en vlindereffect, chaordische processen etc. U hanteert een systeemperspectief. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten