1.6 Succescriteria

Succescriteria zijn maatstaven die men hanteert om kwaliteiten te beoordelen die van doorslaggevend belang zijn. Per vraagstuk gelden vaak andere criteria voor professionaliteit die men onderling ook weer kan combineren.

                                               

Hoe doe ik dat? 

  1. U weet dat het bij waarheidsvragen vooral draait om het ware 
  2. U weet dat het bij waarderingsvragen vooral draait om het rechtvaardige
  3. U weet dat het bij ethische vragen vooral draait om het juiste
  4. U zoekt bij esthetische vragen vooral naar het schone
  5. U zoekt bij vitaliteitsvragen vooral naar het energieke
  6. U zoekt bij onoplosbare en praktijkvragen vooral naar het professioneel werkzame.

Meer weten? Zie Uitgangspunten