1.3 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men onderling met elkaar omgaat, hoe men de sociale verhoudingen vormgeeft.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het fenomeen professionele cultuur (zie ELO-Denkhulp: Cultuur)

Meer weten? Zie Uitgangspunten