1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. Professionaliteit wordt pas zichtbaar in gedrag dat een bepaalde stellingname (positie) weerspiegelt.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd iemand is die professioneel handelt, een subject
  2. U weet dat er altijd iets of iemand is die professioneel wordt behandeld, een object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten