1.5 Positie

Een positie is een plaats die iets of iemand inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. Professionaliteit wordt zichtbaar als metacompetentie die medieert tussen die beide posities.

                                    

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd iemand is die professioneel handelt, een subject
  2. U weet dat er altijd sprake is van medierend gedrag
  3. U weet dat er altijd iets of iemand is die professioneel wordt behandeld, een object.

Meer weten? Zie Uitgangspunten