2.1.2.1.1.4 Bekwaamh.

Bekwaamheid verwijst zowel naar kundigheid of expertise als naar de bevoegdheid om die expertise aan te wenden.

Hoe doe ik dat?

  1. U levert hoogstaande producten en/of diensten op integere, oprechte en betrokken wijze
  2. U vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
  3. U kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen
  4. U oefent uw vak uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 

Meer weten? Zie Persoonlijke kwaliteit