2.1.8 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan voldaan moet worden om, in dit geval professionaliteit adequaat vorm te geven.   

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met de sociale voorwaarden, zoals die voortkomen uit culturele referentie- en interpretatiekaders
  2. U houdt rekening met eisen met betrekking tot ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.

Meer weten? Zie Begrippen