2.1.5 Kaders

Een referentiekader is het samenhangend geheel van begrippen dat aangeeft in welk perspectief men professionaliteit moet zien en hoe het ene begrip wordt afgebakend van het andere. Daarnaast geeft een referentiekader inzicht in welke criteria men hanteert voor kwaliteit en binnen welk speelveld mensen zich qua professionaliteit  bewegen. Men kan als professional diverse referentiekaders hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een communicatief-functioneel kader
  2. U hanteert een specifiek sociaal kader 
  3. U hanteert een politiek kader
  4. U hanteert een symbolisch kader
  5. U hanteert een organisch kader
  6. U hanteert een pragmatisch kader
  7. U hanteert andere professionele kaders, afhankelijk van het betreffende krachtenveld

Meer weten? Zie Begrippen