1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om professionaliteit vorm te geven, zoals de maatschappij of de westerse wereld. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men professionaliteit in het teken van hogere doelen plaatst. 

Hoe doe ik dat?

  1. U onderzoekt hoe uw professionele context zich verhoudt tot uw eigen kernwaarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten