1.2 Context

Onder de context verstaat men het grotere, betekenisgevende geheel dat men gebruikt om professionaliteit vorm te geven, zoals de zorg, het onderwijs of de maatschappij. 

                              

 

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt contextuele kennis
  2. U gebruikt een passende professionele stijl
  3. U gebruikt de context in relatie tot uw persoonlijke waarden.

Meer weten? Zie Uitgangspunten