1.7 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de gelijktijdige en wederzijdse beïnvloeding tussen verschillende partijen. In een professionele context is het altijd balanceren tussen betrokkenheid en distantie op metaniveau. 

                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent betrokken
  2. U bewaart distantie
  3. U koerst op betrokken distantie
  4. U laat de ander in zijn waarde, u toont acceptatie
  5. U heeft en toont respect
  6. U bent zelfkritisch.

Meer weten? Zie Uitgangspunten