2.3.2 Specialisten

Een specialist is iemand die zich dermate vergaand heeft toegelegd op een bepaald deelgebied dat hij of zij daarvoor ook kan worden ingehuurd als consultant. Het is vooral van belang voor generalisten, mensen die op veel gebieden over een behoorlijke basiskennis beschikken, om zich te omringen met de juiste strategie-specialisten.   

Meer weten? Zie Leider