2.3 Leider

Een leider heeft autoriteit en geeft daarmee niet alleen richting en vorm aan het eigen handelen op het gebied van strategische professionalisatie, maar ook aan dat van (een groep) anderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U fungeert als rolmodel
  2. U geeft sturing aan (andere) specialisten
  3. U heeft autoriteit
  4. U gaat adequaat om met principiële dilemma's.

Meer weten? Zie Niveau

Nog meer weten? Zie ELO-Leiderschap