2.3 Leider

Een leider heeft autoriteit en geeft daarmee niet alleen richting en vorm aan het eigen handelen op het gebied van strategische professionalisatie, maar ook aan dat van anderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U fungeert als rolmodel
  2. U werkt samen met en geeft sturing aan (andere) specialisten
  3. U heeft autoriteit.

Meer weten? Zie Niveau