3.1.6 Empowerment

Empowerment is het in staat stellen van mensen om regie te voeren op hun levenstraject, vooral ten tijde van veranderingen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een mix van kennis, kunde en de mentale instelling om daarmee zelfstandig onvermijdelijke problemen op te lossen dan wel te kunnen accepteren
  2. U beseft dat deze mix niet per definitie bij iedereen aanwezig is, vandaar dat men nog steeds veelvuldig een appel doet op hulpverleners en onderwijzers, zij het in een andere rol dan voorheen.

Meer weten? Zie Vaardigheden