3.1.3.1 Interdisciplinair

Discipline, het uniformeren van gedrag, is van oudsher een kenmerk van professionaliteit. Vandaar dat beroepen ook worden aangeduid als disciplines. Tussen disciplines bestaat vaak een spanningsveld dat in het kader van samenwerking om overbrugging vraagt. Men spreekt in dat kader van discipline-overstijgend denken of interdisciplinariteit.
 
Hoe doen we dat? 
  1. We realiseren ons dat beseft weet dat er altijd sprake is van een kloof tussen verschillende disciplines, maar ook tussen praktijk en theorie, tussen discipline en wetenschap. We erkennen dit fundamentele dilemma
  2. We zien discipline-overstijgend werken primair als een kwestie van balanceren.

Meer weten? Zie Diversiteit