4.1 Grondslagen

Grondslagen zijn de aannames en uitgangspunten die samen als het ware de filosofie van een vakgebied vormen. Die filosofie draagt sporen van het verleden, alsmede van invloeden van buitenaf. Kennis van die filosofie is van belang om professionaliteit als fenomeen te doorgronden.   

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de ordening van begrippen waarmee professionaliteit wordt omschreven, de taxonomie.

 Meer weten? Zie Historie