2.1.2 Kwaliteiten

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken die gekoppeld zijn aan belangen en daardoor professionaliteit haar eigen karakter geeft. Als het gaat om doorslaggevende kenmerken, eigenschappen die als maatstaf dienen, spreekt men van criteria. Doorgaans voegt men een aantal professionele kwaliteiten samen tot functionaliteit als een soort metakwaliteit.

Hoe doe ik dat? 

  1. U handelt en onderkent het spanningsveld tussen impulsiviteit en reflectie. U verdiept zich in zelfregulatie
  2. U verdiept zich in het begrip accountability
  3. U streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van bewijsvoering
  4. U bent bekwaam
  5. U doorloopt het proces van gefaseerde bewustwording
  6. U streeft bij dit alles naar het metabegrip kwaliteit

Meer weten? Zie Begrippen