2.1.2 Kwaliteiten

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een persoon, product, dienst of ander object om te voldoen aan bepaalde behoeften. Hier ligt het accent op het streven naar  professioneel gedrag.

Hoe doe ik dat? 

  1. U onderkent het spanningsveld tussen impulsiviteit en reflectie. U verdiept zich in zelfregulatie
  2. U verdiept zich in het begrip accountability
  3. U streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van bewijsvoering
  4. U bent in staat boven uw discipline uit te stijgen, u denkt multi- of interdisciplinair 
  5. U gaat uit van functionaliteit.