2.1.1 Normatieve lading

Elk professioneel handelen is normatief geladen en vraagt om een verbinding tussen persoonlijke en vakmatige waarden.