2.1.1 Soc.normativiteit

Elk professioneel handelen is normatief geladen en vraagt om een verbinding tussen persoonlijke, vakmatige en maatschappelijke waarden. Er is dus sprake van een of meer bedoelingen of intenties en het spanningsveld daartussen. Dat leidt in de loop der tijd tot een beperkt aantal, min of meer stabiele 'bedoelingen op hoofdlijnen'. Het zijn deze metabedoelingen die bepalen hoe men professionaliteit in de praktijk vormgeeft volgens het principe 'vorm volgt functie'.

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in het fenomeen professionalisering
  2. U maakt verschil tussen werk en handelen 
  3. U verdiept zich in wat een professional geacht wordt te doen.

Meer weten? Zie Begrippen