2.1.1.2 Handelen

Handelen is het verrichten van een doordachte, doelgerichte, in vrijheid en op grond van rationeel gefundeerde kennis en normen gekozen daden. Deze daden kunnen doorgaans een verandering in de omgeving bewerkstelligen door personen die zich daar verantwoordelijk voor weten i.c. professionals.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt een bepaalde situatie waar en interpreteert die
  2. U wilt iets, u kiest doelen en maakt eventueel een plan
  3. U maakt daadwerkelijke keuzes en voert bepaalde daden op bepaalde manieren uit
  4. U neemt de gevolgen van uw daden waar en interpreteert dit 
  5. U legt uw bevindingen achteraf vast
  6. U ontwikkelt inzichten en/of zinvolle vragen in de richting van weten te handelen
  7. U vindt nieuwe wegen uit die tot nieuwe kennis kunnen leiden, waarmee beter kan worden gehandeld.

Meer weten? Zie Sociale normativiteit