2.1.2.1.1 Pers.kwaliteit

Persoonlijke kwaliteit verwijst naar de mate waarin iets of iemand, een product of dienst aan de gestelde verwachtingen voldoet. Persoonlijke kwaliteit is in professionele zin een norm die soms ook is vastgelegd in wetten of beroepscodes en waaraan men (opdrachtgevers, het grote publiek) verwachtingen kan ontlenen. Voor de professional zelf is het een ideaal om na te streven. 

Hoe doe ik dat?

  1. U handelt en onderkent het spanningsveld tussen impulsiviteit en reflectie. U verdiept zich in zelfregulatie
  2. U verdiept zich in het begrip accountability
  3. U streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van bewijsvoering
  4. U bent bekwaam
  5. U doorloopt het proces van gefaseerde bewustwording
  6. U streeft bij dit alles naar het metabegrip kwaliteit.

Meer weten? Zie Zelfregulatie