2.1.2.1.1 Persoonlijke kwaliteit

Persoonlijke kwaliteit verwijst naar de mate waarin iets of iemand, een product of dienst aan de gestelde verwachtingen voldoet. Persoonlijke kwaliteit is in professionele zin een norm die soms ook is vastgelegd in wetten of beroepscodes en waaraan men (opdrachtgevers, het grote publiek) verwachtingen kan ontlenen. Voor de professional zelf is het een ideaal om na te streven. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kent uzelf, vooral inzake uw beperkingen en kwetsbaarheid
  2. U hebt oog voor kwaliteit en de borging daarvan, u doet aan kwaliteitszorg 
  3. U werkt methodisch, in meest basale vorm: plan, do, check en act (PDCA)
  4. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is, de interne kwaliteit, en breidt dit vervolgens uit naar externe activiteiten, de periferie
  5. U volgt de gangbare normen binnen een bepaald vakgebied, u werkt state of the art
  6. U benadert vraagstukken integraal
  7. U heeft oog voor de actualiteit
  8. U biedt rond uw diensten de best denkbare service
  9. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders, zoals veiligheid en doelmatigheid (zie ook: ELO-Denkhulp: Kaders).

Meer weten? Zie Zelfregulatie