2.1.1.1 Persoon

Inhoudelijke kwaliteit verwijst naar de mate waarin iets of iemand, een product of dienst aan de gestelde verwachtingen voldoet. Persoonlijke kwaliteit is in die zin een norm die soms ook is vastgelegd in wetten of een ideaal, iets om gedragsmatig na te streven. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kent uzelf, vooral inzake uw beperkingen en kwetsbaarheid
  2. U hebt oog voor kwaliteit en de borging daarvan, u doet aan kwaliteitszorg 
  3. U werkt methodisch, in meest basale vorm: plan, do, check en act (PDCA)
  4. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is, de interne kwaliteit, en breidt dit vervolgens uit naar externe activiteiten, de periferie
  5. U volgt de gangbare normen binnen een bepaald vakgenbied, u werkt state of the art
  6. U benadert vraagstukken integraal
  7. U heeft oog voor de actualiteit
  8. U biedt rond uw diensten de best denkbare service
  9. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders, zoals veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.

Meer weten? Zie B. Methodisch werken (aan professionaliteit)