3.1.2.1 Handelen

Handelen is het verrichten van een doordachte of zinvolle, doelgerichte, in vrijheid en op grond van (tot op zekere hoogte) rationeel gefundeerde kennis en normen gekozen daden, die een verandering in de omgeving kunnen bewerkstelligen, door personen die zich daar verantwoordelijk voor weten.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt een bepaalde situatie waar en interpreteert die
  2. U wilt iets, u kiest doelen en maakt eventueel een plan
  3. U maakt daadwerkelijke keuzes en voert bepaalde daden op bepaalde manieren uit
  4. U neemt de gevolgen van uw daden waar en interpreteert dit 
  5. U merkt bevinding achteraf op
  6. U ontwikkelt inzichten en/of zinvolle vragen in de richting van weten te handelen
  7. U vindt nieuwe wegen uit die tot nieuwe kennis kunnen leiden, waarmee beter kan worden gehandeld.

Meer weten? Zie Verantwoording