3.2.2.3 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg verwijst naar het uitgangspunt dat men in het kader van 'streven naar kwaliteit' niet kan volstaan met een eenmailge planmatige aanpak, maar ook werk moet maken van regelmatige controles en inspecties. 

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor specifieke kwaliteitsinstrumenten, zoals audit, visitatie, PRISMA etc.
  2. U kiest voor een programmatische aanpak, waarbij u zich laat leiden door rationaliteit 
  3. U kiest voor een evidence-based aanpak, waarbij u zich laat leiden door empirisch verkregen resultaten
  4. U maakt gebruik van minder formele evaluaties m.b.t. doelen en procedures, zoals bijv. van 'management by walking around'
  5. U gebruikt meer individueel georienteerde instrumenten en methodieken zoals super- en/of intervisie, bij- en nascholing, 360 graden feedback etc.

Meer weten? Zie Kwaliteit