1.4.1 Zelfkennis

Professionele zelfkennis is weten waar iemands kwaliteiten en geschiktheden liggen, voor het huidge werk maar ook om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Hiertoe dient men zichzelf als professional regelmatig te bevragen en als persoon in het geding te brengen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt zich af wat voor persoon u bent. De aandacht voor het begrip persoonlijkheid fluctueert door de jaren heen, samen met de doorlopende discussie rond de begrippen ‘aangeboren’ en ‘aangeleerd’. Op hoofdlijnen gaat het daarbij om kenmerken als de metacompetenties van dit platform. 
  2. U gaat na over welke specifieke kennis en vaardigheden u beschikt. Uit onderzoek blijkt dat met name werkgerelateerde kennis de verbindingsschakel vormt tussen intelligentie en effectiviteit in het werk. Met andere woorden: intelligentie heeft een positief effect op werkgerelateerde kennis en die kennis is op haar beurt weer bepalend voor de effectiviteit in de functie
  3. U maakt de juiste keuze op de splitsing van de Griekse Y-ladder: blijf ik professional, ga ik verder in de commerciële richting of word ik manager?