2.2 Kwaliteit

Professionals streven naar kwaliteit d.w.z. het optimaliseren van de eigenschap(pen) van een product, dienst en/of de bijbehorende service. Kwaliteit is enerzijds een norm, al of niet vastgelegd in wetten of beroepscodes, anderzijds een ideaal om na te streven.

Hoe doe ik dat?

  1. U streeft naar veiligheid, doelmatigheid en klantgerichtheid of andere meer algemene kwaliteitscriteria
  2. U werkt methodisch met behulp van de verbeter- of kwaliteitscyclus
  3. U streeft niet alleen naar kwaliteit, maar borgt die ook. U doet aan kwaliteitszorg 
  4. U beschikt over zelfkennis
  5. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is en breidt dit vervolgens uit naar meer externe activiteiten. U werkt van centraal naar perifeer en van grof naar fijn
  6. U volgt de gangbare organisatorische lijnen
  7. U werkt vanuit een integrale aanpak aan actuele thema’s
  8. U biedt rond uw diensten de best denkbare service en gastvrijheid
  9. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders.

Meer weten? Zie Werkvormen