1.4 Kwaliteit

Professionals streven naar kwaliteit d.w.z. het optimaliseren van de eigenschap(pen) van een product of dienst. Kwaliteit is ook een norm die soms zelfs is vastgelegd in wetten. Anderzijds is het een ideaal. In alle gevallen gaat het om een streven naar veiligheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en klantgerichtheid. Maar kwaliteit is ook gedrag en daarmee een zorg en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kent uzelf
  2. U draagt zorg voor kwaliteit en de borging daarvan, u doet aan kwaliteitszorg 
  3. U werkt methodisch, in meest basale vorm: plan, do, check en act. Let op: dit is een cyclisch proces en kan dus ook bestaan uit: CAPD
  4. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is en breidt dit vervolgens uit naar meer externe activiteiten
  5. U volgt de gangbare organisatorische lijnen dwz het bestuur richt de organisatie en processen (inclusief bewaking en borging) zodanig in dat de vakprofessionals op een bepaalde manier te werk kunnen gaan. Naast inhoudelijke aanwijzingen omvat dit ook sturing op implementatie en naleving
  6. U werkt vanuit een integrale aanpak van actuele thema’s
  7. U biedt rond uw diensten de best denkbare service en gastvrijheid
  8. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders.

Meer weten? Zie B. Methodisch werken (aan professionaliteit)