3.2.2 Kwaliteit

Professionals streven naar het optimaliseren van de eigenschap(pen) van een product, dienst en/of de bijbehorende service. Kwaliteit fungeert daarbij zowel een norm, al of niet vastgelegd in wetten of beroepscodes, als een ideaal om na te streven.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt kwaliteitscriteria
  2. U gebruikt een kwaliteitscyclus
  3. U gebruikt kwaliteitszorg 
  4. U gebruikt zelfkennis
  5. U zorgt dat eerst uw eigen handelen op orde is en breidt dit vervolgens uit naar meer externe activiteiten. U werkt van centraal naar perifeer en van grof naar fijn
  6. U volgt de gangbare organisatorische lijnen
  7. U werkt vanuit een integrale aanpak aan actuele thema’s
  8. U biedt rond uw diensten de best denkbare service en gastvrijheid
  9. U hanteert kwaliteit vanuit een overzichtelijk aantal kaders.

Meer weten? Zie Vaardigheden

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Kwaliteiten