3.2.4.2.1 Emoties

Een emotie is een innerlijke beleving, bijv. angst, verdriet of boosheid, die optreedt in reactie op een bepaalde situatie of stimulus. Deze reacties is men zich slechts zeer ten dele bewust, maar ze sturen wel in hoge mate menselijk gedrag in het algemeen en professionaliteit in het bijzonder. Men dient emoties daarom altijd serieus te nemen, zowel bij zichzelf als de ander. 

Hoe doe ik dat?
  1. U weet dat informatie cognitief en emotioneel moet worden verwerkt
  2. U kent de gevolgen van emoties voor (cognitieve) functies als waarnemen, denken etc. en daarmee voor metacompetenties als communiceren, professionaliteit, samenwerking etc.
  3. U weet dat emoties vooral via een onbewust en automatisch verlopend patroon hun werk doen; het bijbehorende gevoel is als het ware een bewuste beleving of mentale reflectie daarvan
  4. U beseft dat de kunst van professioneel handelen vooral ligt in het combineren van de gloed van emotie met de beheersing van het intellect (A.Hertzberger)
  5. U kent de twee routes die emoties kunnen afleggen:

Meer weten? Zie Distantie

Nog meer weten? Zie ELO-Psychologie: Emotietheorie