Trauma's

Traumatische ervaringen zijn gebeurtenissen die nog lang hun stempel drukken op het functioneren van betrokkenen. Vooral mensen die op hoog niveau moeten functioneren, zoals professionals, zijn daarom kwetsbaar voor de naweeen van trauma's. Het is dan ook zaak om de invloed van trauma's, zeker als er sprake is van een post traumatische stress stoornis (PTSS), zoveel mogelijk te neutraliseren 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat mensen wier vertrouwen ooit fundamenteel is geschonden, invoelbaar moeite hebben met loslaten van het gebeurde en daardoor soms 'niet-invoelbaar' kunnen reageren in het hier en nu
  2. U weet ook dat u maar ten dele zicht heeft op de achtergronden van dit alles en tot een realistische verstandhouding moet komen met mensen in het hier en nu
  3. U bent alert op grensoverschrijdend gedrag, zowel van uw kant als van de ander.