3.2.2.4.1 Trauma's

Traumatische ervaringen zijn gebeurtenissen die nog lang hun stempel drukken op het functioneren van betrokkenen. Vooral mensen die op hoog niveau moeten functioneren, zoals professionals, zijn daarom kwetsbaar voor de naweëen van trauma's. Het is dan ook zaak om de invloed van trauma's, zeker als er sprake is van een post traumatische stress stoornis (PTSS), zoveel mogelijk te neutraliseren 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat mensen wier vertrouwen ooit fundamenteel is geschonden, invoelbaar moeite hebben met loslaten van het gebeurde en daardoor soms 'niet-invoelbaar' kunnen reageren in het hier en nu
  2. U weet ook dat u soms maar ten dele zicht heeft op de achtergronden van dit alles bij uzelf
  3. U bent alert op grensoverschrijdend gedrag.

Meer weten? Zie Zelfkennis