3.2.4.6 Zelfkritisch

Zelfkritisch zijn betekent dat men zich bezint over de juistheid van het eigen handelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt professionele grenzen
  2. U houdt zich aan uw beroepscode
  3. U verdiept zich de studie van moraliteit.

Meer weten? Zie Overstijgende waarden