2.1.8 Beroepsvoorbereiding

Beroepsvoorbereiding is een vorm van onderwijs die gericht is op het ontwikkelen van kwaliteiten voor ervaringsleren, waardoor men in staat is het geleerde op een adequate wijze toe te passen binnen het beroepsveld. Naast het leren kennen van verschillen en overeenkomsten tussen diverse domeinen binnen het beroepsveld, draait het om metacompetenties als communiceren, probleem oplossen etc. die man kan oefenen op inhoudelijke onderwerpen.

Hoe doe ik dat?
  1. U doet praktijkervaringen op, doorgaaans in de vorm van interviews met hulpvragers en korte stages plus het vervullen van bijpassende opdrachten
  2. U krijgt praktijkbegeleiding tijdens coachgroepbijeenkomsten, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de beoordeling van professioneel gedrag, al of niet op basis van eerdere beoordelingen
  3. U schrijft, op basis van door verschillende personen ingevulde beoordelingsformulieren, een of meer zelfreflectieverslagen
  4. U wordt getoetst; de activiteiten leiden tot uitwerkingen van opdrachten, stageverslagen, verslagen van interviews, ingevulde beoordelingsformulieren en zelfreflectieverslagen
  5. U maakt, op basis van dit materiaal, een portfolio aan, waarmee u inzicht geeft in uw individuele professionele ontwikkeling. Op basis van dit portfolio krijgt u gericht feedback over uw studievoortgang. Aan het eind van een studietraject vindt de eindbeoordeling plaats.