2.2.9 Overstijgend

Professionaliteit is gebaseerd op een aantal theoretische uitgangspunten, maar ook praktische principes. Theorie en praktijk brengt tot uiting in gedrag dat de belangrijkste waarden en normen van professionals weerspiegelt en daarmee de eerder genoemde specifieke kenmerken overstijgt.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent betrokken
  2. U bewaart distantie
  3. U bent maximaal betrokken met behoud van distantie  
  4. U laat de ander in zijn waarde, u toont acceptatie
  5. U heeft en toont respect

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Principes