3.2.4 Overst.waarden

Overstijgende waarden verwijzen naar belangen die als een soort kruispunten fungeren waarop voor professionals theoretische uitgangspunten en praktische principes samenvallen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent betrokken
  2. U bewaart distantie
  3. U koerst op betrokken distantie
  4. U laat de ander in zijn waarde, u toont acceptatie
  5. U heeft en toont respect
  6. U bent zelfkritisch.

Meer weten? Zie Vaardigheden