3.2.1.3.1 Zichtbaar

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren en tonen dit ook onder het motto 'practice what you preach'.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U gaat na wat uw normen voor uw eigen prestaties op verschillende terreinen precies zijn; waar komen die uit voort, waar berusten die op? Wat zijn uw fundamenten?
  2. U vergelijkt uw normen op die terreinen met uw uw feitelijke prestaties. Hoe is de verhouding?
  3. U gaat na welke feitelijke omstandigheden uw mogelijkheden beperken om volgens uw eigen normen te presteren. Wat zijn uw blokkades?
  4. U stelt zich de vraag of u uw eigen prestatiecriteria voor uzelf uitdagend zijn? Wat vinden anderen ervan? Hoe staat u in de wereld?
  5. U vraagt zich of hoe u uw producten, diensten en prestaties (nog meer) zichtbaar kunt  maken voor anderen? Is uw inzetgedrag echt duidelijk zichtbaar en vooral ook begrijpelijk?
  6. U controleert of uw signalen van inzet en betrokkenheid goed in overeenstemming zijn met uw persoonlijke mogelijkheden, uw prestatiecriteria en uw feitelijke prestaties
  7. U checkt in welke mate uw voorgaande zelfoordelen juist zijn, bijv. met de 360 graden methode. U organiseert feedback
  8. U beschrijft voor uzelf wegen die u wilt begaan om uw prestaties en uw waarnemingsvermogen met kleine stapjes voortdurend te verbeteren

Meer weten? Zie Inzet