2.2.9.4 Acceptatie

Acceptatie wil zeggen dat men erkent dat de ander recht heeft op zijn eigen opvattingen, gevoelens en gedrag. Het is niet aan de professional om deze te veroordelen, omdat ze niet overeenstemmen met die van hem- of haarzelf. De ander heeft er recht op om te zijn zoals hij is. Deze acceptatie wil overigens niet zeggen dat men in het kader van het contact niet kunt richten op verandering van opvattingen, gevoelens of gedrag. Vrijwel alle vormen van voorlichting zijn hierop immers gericht. Bij voorlichting is er echter sprake van een functioneel belang: de zaak van de ander (gezondheid, welzijn etc.) is in het geding. Het gaat niet uit van een louter persoonlijk belang, dat berust op het feit dat men mensen die anders denken en leven, niet wil accepteren.