2.2.9.1 Betrokkenheid

Betrokkenheid is nauw verwant aan empathie, het vermogen om zich te verplaatsen in de wereld van de ander, deze daardoor te kunnen begrijpen en dit begrip ook aan de ander te laten blijken. Betrokkenheid veronderstelt een onderlinge band tussen de professional  en diens gesprekspartner die men in het contact zorgvuldig zichtbaar maakt. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U verdiept zich in enkele casus waarom betrokkenheid een probleem is
  2. U geeft blijk van uw aandacht, zowel verbaal als non-verbaal
  3. gebruikt “exploratieve” gespreksvaardigheden, zoals open vragen stellen, gevoelsreflecties en het gebruik van stiltes
  4. U geeft ook uiting aan uw eigen gevoelens en ervaringen, u deelt
  5. U laat expliciet weten dat u in de (nabije) toekomst beschikbaar bent als de ander daar behoefte aan heeft
  6. U bent voorzichtig/terughoudend met fysieke nabijheid of lichamelijk contact. De impact van ongewenste intimiteiten is gigantisch!
Meer weten? Zie ook ELO-Communicatie: Steunen