3.2.4.1 Betrokkenheid

Betrokkenheid verwijst naar een onderlinge band tussen de professional en diens gesprekspartner die men in het contact zorgvuldig zichtbaar maakt. Betrokkenheid is nauw verwant aan empathie, het vermogen om zich te verplaatsen in de wereld van de ander, deze daardoor te kunnen begrijpen en dit begrip ook aan de ander te laten blijken. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U verdiept zich in enkele casus
  2. U kiest voor een dialoog
  3. U steunt de ander (zie ook ELO-Communicatie: Steunen).
Meer weten? Zie Overstijgende waarden