3.2.4.3 Betrokken dist.

Het evenwicht tussen over- en onderbetrokkenheid wordt wel omschreven als het principe van maximale toenadering met behoud van distantie. Relaties hebben nu eenmaal de neiging zich te verdiepen. Wil men professioneel blijven werken, dan zal men daar dus bewust rekening mee moeten houden. 

Meer weten? Zie Overstijgende waarden