3.2.1.7.1 Werk maken

Professionals kenmerken zich door werk te maken van alles wat nodig is om te excelleren, in dit geval van integriteit.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent goed op de hoogte bent van het voor u geldende tuchtrecht en de beroepscode
  2. U gaat bij uzelf regelmatig na in welke concrete situaties recent een beroep is gedaan op een volstrekt integer gedrag. Bezie wat voor specifiek gedrag volgens de geldende normen zou moeten worden vertoond en reflecteer op het gedrag dat u feitelijk vertoond hebt
  3. U vraagt feedback aan uw collega's en cliënten op het gebied van integriteit
  4. U kijkt vooruit naar volgende situaties waarin u zeer integer zult moeten optreden. Overdenk vooraf onder welke condities u welke beslissingen wilt nemen en leg uw voornemen in hoofdlijnen vast. Controleer na afloop of de zaak naar wens is verlopen.
  5.  U bespreekt situaties waarin uw gesprekspartner geen integer gedrag vertoond heeft en vraagt waarom. Bespreek vervolgens welk gedrag de geldende normen voorschrijven en leg uit waarom dit belangrijk voor hem is. Maak afspraken over gewenst gedrag in toekomstige vergelijkbare situaties, toets of dit gedrag wordt vertoond en bespreek de resultaten
  6. U geef zelf het goede voorbeeld. Kom afspraken na, wees open met informatie,   respecteer aan u toevertrouwde persoonlijke informatie, enz.
  7. U spreekt situaties, waarin integriteit een belangrijke rol speelt, vooraf door met uw gesprekspartner.

Meer weten? Zie Integriteit