2.2.7.2 Vertrouwen

Integer gedrag is essentieel voor ieder die zichzelf een professionele status toemeet. Een toetsbare integriteit van de professional verschaft een cliënt de enige concrete basis waarop zijn vertrouwen mag berusten. Integriteit is tevens de maatstaf waartegen de professional al zijn beroepsmatige beslissingen dient af te wegen. Dit geldt in het bijzonder wanneer er voor een situatie nog geen specifieke normen, regels of voorschriften bestaan, of wanneer er verschil van inzicht is over de toepasselijkheid van bestaande normen, regels en voorschriften. Integriteit is sterk gekoppeld aan autonomie. Het vraagt daarbij het niveau om zowel de geest als de letter van ethische of technische normen en standaarden te kunnen hanteren en de zaken ook in dit soort kritische situaties objectief en met zorgvuldigheid af te kunnen werken.