3.2.1.7.2 Vertrouwen

Een toetsbare integriteit van de professional verschaft een cliënt de enige concrete basis waarop zijn vertrouwen mag berusten.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U weet dat integriteit de maatstaf is waartegen de professional al zijn beroepsmatige beslissingen dient af te wegen
  2. U beseft dat dit bij uitstek geldt wanneer er voor een situatie nog geen specifieke normen, regels of voorschriften bestaan, of wanneer er verschil van inzicht is over de toepasselijkheid van bestaande normen, regels en voorschriften
  3. U realiseert zich dat integriteit sterk gekoppeld is aan autonomie.
Meer weten? Zie Integriteit